Varaa huolto netissä klikkaamalla ensin alta oikeaa merkkiä:

Turun Auto-Center Oy

Allas­tie 2, 21200 Rai­sio

Ota yhteyttä

Kia&Mitsubishi huol­to ja varao­sat:
0207 810768
Citroën&Peugeot huol­to ja varao­sat:
0207 810765

Aukioloajat

Avoin­na Ma - Pe 7:30 - 17:00

Tietoa meistä

Toi­mim­me val­tuu­tet­tu­na Kia, Mit­su­bis­hi, Peu­geot ja Cit­roën –huol­to­kor­jaa­mo­na Rai­sion Allas­tiel­lä. Ter­ve­tu­loa ammat­ti­mai­seen huol­to­kor­jaa­moom­me!

Kia Ja Mit­su­bis­hi -merk­ki­huol­tom­me on juu­ri avat­tu! Myös Peugeot/Citroën -huol­to­kor­jaa­mom­me toi­mii nykyi­sin Turun Auto-Cen­te­rin yhtey­des­sä. 

Huolto

Täs­sä esi­merk­ke­jä pal­ve­luis­tam­me:

 • mää­rä­ai­kais­huol­lot
 • kun­to­tar­kas­tuk­set
 • kive­nis­ke­mä­kor­jauk­set
 • ilmas­toin­ti­lait­teen huol­to
 • ren­gas­työt
 • ren­kai­den tasa­pai­no­tus
 • ohjaus­kul­mien mit­taus / neli­pyö­rä­suun­taus
 • jar­ru­jen kun­non tar­kis­tus
 •  säh­kö­jär­jes­tel­män tes­tauk­set
 • akun kun­non tar­kis­tus
 • pako­kaa­su- ja OBD-mit­tauk­set
 • ren­gas­ho­tel­li

Varaosat

Kun tar­vit­set merk­ki­va­rao­sia Kiaan, Mit­su­bis­hiin, Cit­roë­niin tai Peu­geo­tiin voit aina kään­tyä varao­sa­pal­ve­lum­me puo­leen. Haluam­me pal­vel­la sinua par­hai­ten. Alku­pe­räi­nen varao­sa on paras mah­dol­li­nen valin­ta autoo­si. Alku­pe­räi­set osam­me takaa­vat, että tuo­te on autoo­si suun­ni­tel­tu ja sopii var­mas­ti. Laa­duk­kaat, alku­pe­räi­set osat takaa­vat, että auto­si pysyy luo­tet­ta­va­na ja että sen arvo säi­lyy.

Tervetuloa varaosakaupoille!

Mei­dän teh­tä­väm­me on huo­leh­tia autos­ta­si ja var­mis­taa, että sinä olet tyy­ty­väi­nen saa­maa­si pal­ve­luun. Seu­raam­me asiak­kai­dem­me tyy­ty­väi­syyt­tä sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la entis­tä parem­min.

Henkilökunta

Juha Örn

Huol­to­pääl­lik­kö - Cit­roën ja Peu­geot
0207 810 767
juha.orn
turunautocenter.fi

Hannu Hopiavuori

Varao­sat ja huol­to - Cit­roën ja Peu­geot
0207 810 741
hannu.hopiavuori
@turunautocenter.fi

Pasi Lahtinen

Huol­to­pääl­lik­kö - Kia ja Mit­su­bis­hi
0207 810 786
pasi.lahtinen
@turunautocenter.fi