Varautuminen koronavirukseen

Otam­me koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vaka­vas­ti ja haluam­me toi­mia hen­ki­lö­kun­tam­me sekä asiak­kai­dem­me par­haak­si, jot­ta meil­lä on tur­val­lis­ta asioi­da myös jatkossa. 

Kaik­kiin tiloi­him­me on han­kit­tu käsi­de­sin­fioin­tiai­net­ta hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kai­den käyt­töön. Desin­fioim­me pin­nat asiak­kail­le tar­koi­te­tuis­ta oles­ke­lu­ti­lois­tam­me päivittäin.

Haluam­me teh­dä koea­jos­ta­si mah­dol­li­sim­man tur­val­li­sen pyyh­ki­mäl­lä aina auton kos­ke­tus­pin­nat desin­fioin­tiai­neel­la ennen ajol­le lähtöä.

Pyy­däm­me sekä hen­ki­lö­kun­taam­me, että asiak­kai­tam­me jää­mään kotiin, mikä­li ilme­nee mitä tahan­sa fluns­san oirei­ta. Tapaa­mis- tai huol­toa­jan vaih­ta­mi­nen myö­hem­mäl­le ajan­koh­dal­le onnis­tuu aina.

Seu­raam­me THL:n ohjeis­tuk­sia päi­vit­täin ja toi­mim­me nii­den mukaisesti.

Uudet autot Kia

Uudet autot Mitsubishi

Vaihtoautot

Automyynti

Eetu Hakala

Myyn­ti­pääl­lik­kö

 

eetu.hakala@
turunautocenter.fi
020 7810 752

 

Tiina Heinonen

Auto­myy­jä

 

tiina.heinonen@
turunautocenter.fi
020 7810 764

Joni Lindberg

Auto­myy­jä

 

joni.lindberg@
turunautocenter.fi
020 7810 763

 

Lauri Auranen

Auto­myy­jä

 

lauri.auranen@
turunautocenter.fi
020 7810 751

 

Niko Savinen

Vaih­toau­to­pääl­lik­kö

niko.savinen@
turunautocenter.fi
020 7810 754

 

Yhteystiedot

Turun Auto-Center Oy

Tam­mi­mäen­ka­tu 2
20320 Rai­sio

Aukioloajat

Myyn­ti: Ma - Pe 9:00 - 18:00
La 10:00 - 15:00

Huol­to: Ma - Pe 7:30-17:00

 

Hin­ta puhe­luil­le 0201-, 02033-, 0204-, 0205- ja 0207 -alkui­set nume­rot *) 8,4 snt/min 8,4 snt/min 2.5.2017 Hin­nat 1.5.2017 alkaen.