Auto-Centerin sähköistettyjen autojen hankintatuki!

Mikä on Ladattava hybridi?

Hybri­dis­sä on sekä säh­kö­moot­to­ri että ben­sii­ni­moot­to­ri, jot­ka molem­mat toi­mi­vat auton voi­man­läh­tee­nä. Akku latau­tuu auto­maat­ti­ses­ti ajon aika­na. Sen akku voi­daan lada­ta säh­kö­au­ton tapaan ja toi­mii muul­loin kuten nor­maa­li hybridiauto.

Säästöä polttoaineessa yli 1300€ vuodessa!

Yhdel­lä latauk­sel­la pää­set aja­maan yli 50km säh­köl­lä! Jos sinul­le ker­tyy työ­mat­ka-ajoa päi­väs­sä 50 kilo­met­riä ja vuo­des­sa on noin 260 työ­päi­vää, se tar­koit­taa 13200 ajet­tua kilo­met­riä. Ben­sa­käyt­töi­sen auton kes­ki­ku­lu­tus olles­sa n. 7 lit­raa on etusi nykyi­sil­lä ben­san hin­noil­la yli 1300€!

Kaikissa Kian Plug -in hybrideissä on kattava vakiovarustelu mm:

  • Läm­mi­tet­tä­vä Ohjauspyörä
  • 8” Kos­ke­tus­näyt­tö
  • Peruu­tus­ka­me­ra ja Peruutustutka
  • Android Auto- ja Apple CarPlay -yhteensopivuus
  • Aktii­vi­nen Kaistavahti
  • Vakio­no­peu­den­sää­din
  • Auto­maat­ti­vaih­teis­to
  • 50km ajo yhdel­lä latauksella

Rahoitus: 1 %-korko + kulut

Sähköauto

Säh­kö­au­to toi­mii pel­käs­tään säh­kö­moot­to­ril­la, joka lada­taan lataus­pis­tees­sä tai taval­li­ses­ta pis­to­ra­sias­ta. Toi­min­ta­sä­de jopa 455 kilo­met­riä. 42 minuu­tin pika­la­tauk­sel­la akku­va­raus 80%.

Val­tio tukee säh­kö­au­to­jen han­kin­taa 2.000€ tuel­la ja haluam­me antaa lisäk­si oman Auto-Cen­ter han­kin­ta­tu­kem­me sen pääl­le. Etusi siis 4000€!

Tutus­tu e-Niron varus­tei­siin tääl­lä

Kia Niro Electric LX 39 kWh 136 hv

Kia Niro Electric LX 39 kWh 136 hv

39.990€ – 2000€ val­tion han­kin­ta­tu­ki - 2000€ Auto-Cen­ter -han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 35 990€ + toi­mi­tus­ku­lut
tai rahoi­tuk­sel­la 293€/kk

Kia Niro Electric LX 64 kWh 204 hv

Kia Niro Electric LX 64 kWh 204 hv

44.991€ – 2000€ val­tion han­kin­ta­tu­ki - 2000€ Auto-Cen­ter -han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 40 990€ + toi­mi­tus­ku­lut
tai rahoi­tuk­sel­la 332€/kk

CEED SW 1,6 PHEV Ex -varustetasolla

CEED SW 1,6 PHEV Ex -varustetasolla

35 390€ – 2000€ han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 33 390€
+ toi­mi­tus­ku­lut
tai rahoi­tuk­sel­la 273€/kk

Auton tek­ni­set tie­dot ja varusteet

XCeed 1,6 PHEV Ex -varustetasolla

XCeed 1,6 PHEV Ex -varustetasolla

35 990€ - 2000€ han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 33 990€
+ toi­mi­tus­ku­lut
Tai rahoi­tuk­sel­la 274€/kk

Auton tek­ni­set tie­dot ja varusteet

NIRO 1,6 PHEV LX -varustetasolla

NIRO 1,6 PHEV LX -varustetasolla

36 590€ – 2000€ han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 34 590€
+ toi­mi­tus­ku­lut
tai rahoi­tuk­sel­la 278€/kk

Auton tek­ni­set tie­dot ja varusteet

Optima 2,0 PHEV Edition -varustetasolla

Optima 2,0 PHEV Edition -varustetasolla

39 990€ – 2000€ han­kin­ta­tu­ki
Nyt vain 37 990€
+ toi­mi­tus­ku­lut
tai rahoi­tuk­sel­la 343€/kk

Auton tek­ni­set tie­dot ja varusteet

Pyydä tarjous

 

Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 1 %, perus­ta­mis­mak­sun 249,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Sopi­musai­ka 60kk.

Kia Ceed kk-erä 273€/kk. Käsi­ra­ha 10% (3 399€), vii­mei­nen erä 13 596€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 36 440,77€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 1,85%.

Kia XCeed kk-erä 282€/kk. Käsi­ra­ha 10% (3 459€), vii­mei­nen erä 13 385,20€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 37 064,41€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 1,84%.

Kia Niro kk-erä 314€/kk. Käsi­ra­ha 10% (3 519€), vii­mei­nen erä 14 088€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 37 687,73€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 1,82%.

Kia Opti­ma kk-erä 343€/kk. Käsi­ra­ha 10% (3 859€), vii­mei­nen erä 15 346€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 39 559€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 0,77%.

Kia Niro Elect­ric 136hv kk-erä 293€/kk. Käsi­ra­ha 10% (3 659€), vii­mei­nen erä 14 636€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 39 142,52€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 1,79%

Kia Niro Elect­ric 204hv kk-erä 332€/kk. Käsi­ra­ha 10% (4 159€), vii­mei­nen erä 16 636,76€, KSL:n mukai­nen luo­ton hin­ta 44 340,56€, todel­li­nen vuo­si­kor­ko 1,70%

Rahoi­tus edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

Val­tion han­kin­ta­tu­kie­tu - 2000 €
Val­tion myön­tä­mä säh­kö­au­ton han­kin­ta­tu­ki (2000 €) kos­kee yksi­tyis­hen­ki­löi­den teke­miä täys­säh­kö­au­ton kaup­po­ja tai vähin­tään 3 vuo­den yksi­tyis­lea­sing­so­pi­muk­sia. Ensi­re­kis­te­röin­ti on tapah­dut­ta­va 30.11.2021 men­nes­sä. Han­kin­ta­tuen ehto­na on, että auton koko­nais­hin­ta auto­ve­roi­neen on enin­tään 50 000 eur. Tar­kem­mat tie­dot säh­kö­au­to­jen han­kin­ta­tues­ta Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fico­mis­ta osoit­tees­ta https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/sahkoauton-hankintatuki
 

Turun Auto-Center Oy

Tam­mi­mäen­ka­tu 2
20320 Rai­sio

Aukioloajat

Avoin­na Ma - Pe 7:30 - 17:00