ENÄÄN 1 KPL JÄL­JEL­LÄ! Kia Niro 1,6 LX Hybrid nyt vain 24.999 €!!

Hin­ta sisäl­tää toi­mi­tus­ku­lut ja Com­fort pac­kin.

Varus­tei­na mm. Teh­das­ta­kuu 7 vuot­ta tai 150 000 km, Pysä­köin­ti­tut­ka taka­na, ESC-ajon­va­kau­tus­jär­jes­tel­mä, Auto­maat­ti­nen kak­sia­lueil­mas­toin­ti (sis. Huur­teen­pois­to­jär­jes­tel­män, rai­ti­sil­ma­toi­min­non ja ioni­saat­to­rin), 60:40 suh­tees­sa tait­tu­va takais­tuin, Etu­mat­kus­ta­jan istui­men kor­keu­den­sää­tö, Kul­jet­ta­jan istui­men kor­keu­den­sää­tö, Läm­mi­tet­tä­vät etuis­tui­met, Vakio­no­peu­den­sää­din nopeu­den­ra­joit­ti­mel­la, Ajo­tie­to­ko­ne, Sivuik­ku­noi­den tur­va­ver­hot, Kul­jet­ta­jan ikku­nan auto­maat­ti­nen ylös/a­las-toi­min­to, Etu­tur­va­tyy­nyt, Kul­jet­ta­jan pol­vi­tur­va­tyy­ny, Sivu­tur­va­tyy­nyt edes­sä, ABS-luk­kiu­tu­ma­ton jar­ru­jär­jes­tel­mä, HAC-mäki­läh­tö­avus­tin, Läm­mi­tet­tä­vät säh­kö­sää­töi­set sivu­pei­lit, Säh­kö­toi­mi­set ikku­nat edes­sä ja taka­na, Ohjaus­pyö­rän kor­keus- ja etäi­syys­sää­tö, Audio­sää­ti­met ohjaus­pyö­räs­sä, Nah­ka­ver­hoil­tu ohjaus­pyö­rä, 3,5 TFT LCD-näy­töl­lä varus­tet­tu mit­ta­ris­to, Blue­tooth hands-free, 5 TFT LCD-kos­ke­tus­vä­ri­näyt­tö kes­ki­kon­so­lis­sa, AUX/USB-lii­tin kes­ki­kon­so­lis­sa, Com­fort pack; Peruu­tus­ka­me­ra, sade­tun­nis­tin, tum­men­ne­tut takaik­ku­nat, säi­ly­tys­laa­tik­ko tava­ra­ti­lan lat­tian alla, tava­ra­ti­lan verk­ko ja auto­maat­ti­ses­ti him­me­ne­vä taus­ta­pei­li.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!