Kia Rio - Aktiiviseen elämään

Automaatti alkaen 17 990 € tai 199 €/kk**
Mallisto alkaen 14 390 € tai 159 €/kk*

(ei sisäl­lä toi­mi­tus­ku­lu­ja)

Kaikkiin Rio malleihin Automaatti veloituksetta!

Tar­jous ei kos­ke Acti­ve-eri­kois­mal­lia

Tärkeimmät varusteet:

6-tur­va­tyy­nyä
15”teräsvanteet
Säh­köi­ses­ti sää­det­tä­vät läm­mi­tet­tä­vät sivu­pei­lit
3,5″ LCD-näy­töl­lä varus­tet­tu mit­ta­ris­to
Ajo­tie­to­ko­ne
Nah­ka­ver­hoil­tu ohjaus­pyö­rä
Ohjaus­pyö­rän kor­keus- ja etäi­syys­sää­tö
Tava­ra­ti­lan poh­jan kor­keus­sää­tö
Tava­ra­ti­lan verk­koIl­mas­toin­ti
Kul­jet­ta­jan istui­men kor­keu­den­sää­tö
Läm­mi­tet­tä­vä ohjaus­pyö­rä
Läm­mi­tet­tä­vät etuis­tui­met
Audio­sää­ti­met ohjaus­pyö­räs­sä
Blue­tooth hands-free
Vakio­no­peu­den­sää­din nopeu­den­ra­joit­ti­mel­la

Halutessasi mukaan:

+ Metal­li­vä­ri 520 €

+ Defan läm­pö­pa­ket­ti 620 €

+ Tal­vi­ren­kaat alu­van­teil­la 935 €

NÄMÄ AUTOT NOPE­AAN TOI­MI­TUK­SEEN!

Klik­kaa täs­tä kuvas­ta tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!

Rahoitusesimerkit

*Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Kia Rio Acti­ve 1,2 ISG Acti­ve Eco­Dy­na­mics, hin­ta 14 390,00 €, käsi­ra­ha 1 500,00 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 159,00 €, luo­ton mää­rä yht. 13 139,00 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 249,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 5 361,46 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 1,90 %, perus­ta­mis­mak­sun 249,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luot­to­kus­tan­nuk­set yht. 1 852,46 €, luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 14 742,46 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 16 242,46 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 4,08 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki.

** Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Kia Rio 1,0 T-GDI ISG 120hv Acti­ve DCT Eco­Dy­na­mics, hin­ta 17 990,00 €, käsi­ra­ha 1 500,00 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 199,00 €, luo­ton mää­rä yht. 16 739,00 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 249,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 6 844,33 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 1,90 %, perus­ta­mis­mak­sun 249,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luot­to­kus­tan­nuk­set yht. 2 095,33 €, luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 18 585,33 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 20 085,33 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 3,61 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki.