Nyt vain 39.990€ tai 399€/kk

(Ei sisäl­lä toimituskuluja)

Mitsuhubishi Outlander PHEV Active

  • Ladat­ta­va hybridi 
  • Erit­täin mata­lat CO2 pääs­töt: 46 g/km
  • Toi­min­ta­mat­ka säh­köl­lä jopa 45 km
  •  224 hv 
  •  Bensiini 
  •  Neliveto
Klik­kaa täs­tä auton tar­kem­piin tietoihin!

Tär­keim­mät varus­teet:

16” hopei­set kevyt­me­tal­li­van­teet ja 215 / 70 R16 -renkaat

Halo­gee­ni-ajo­va­lot manu­aa­li­sel­la korkeudensäädöllä

Mode 2 tila­päis­la­taus­kaa­pe­li (10A, 5m)

Mode 3 asioin­ti­la­taus­kaa­pe­li (16A, 6m)

Kan­gas­ver­hoi­lu

Auto­maat­ti­nen kaksialueilmastointi

Cha­De­Mo stan­dar­din mukai­nen pikalatauspistoke

KOS - äly­käs avai­me­ton kes­kus­lu­ki­tus ja käynnistys

Läm­mi­tet­tä­vä ohjauspyörä

Mit­su­bis­hi Remo­te Cont­rol etä­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä (iOS ja Android)

Peruu­tus­ka­me­ra

Säh­kö­toi­mi­nen takaluukku

Vakio­no­peu­den­sää­din, käyt­tö­kyt­ki­met ohjauspyörässä

8″ Smartp­ho­ne Display Audio-jär­jes­tel­mä kosketusvärinäytöllä

Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys

*Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Mitshu­bis­hi out­lan­der PHEV, hin­ta 39 990,00 €, käsi­ra­ha 4 059,00 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 399,18 €, luo­ton mää­rä yht. 27 760,00 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 229,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 13 812,00 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 2,95 %, perus­ta­mis­mak­sun 229,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 5 622,83 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 46 212,83 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 3,73 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Helsinki.