Mit­su­bis­hi L200 mal­lis­to alk. 32 390,00 €

Tra­vel pack 0 €, etusi 1300 €!

Tra­vel pack sisäl­tää; Kiin­teän veto­kou­kun, 13-napai­sen joh­to­sar­jan sekä lava­kau­ka­lon. Tar­jous voim. 31.03.2019 saak­ka. Ei voi yhdis­tää mui­hin tar­jouk­siin.