Jos haluat asioida etänä, toimi näin: 

  1. Ota yhteys asia­kas­pal­ve­li­jaam­me cha­tin, puhe­li­men tai säh­kö­pos­tin välityksellä.
  2. Etsi­tään yhdes­sä sopi­va rat­kai­su sinul­le uusis­ta tai käy­te­tyis­tä autoistamme.
  3. Myy­jäm­me esit­te­lee auto­ja video­pu­he­lun (What­sApp) avul­la tai puhe­li­mes­sa sekä lähet­tää lisää kuvia ja tie­to­ja sähköpostilla.
  4. Kun kiin­nos­ta­va auto on löy­ty­nyt las­kem­me hyvi­tys­hin­nan nykyi­sel­le autol­le­si ja saat tar­vit­taes­sa rahoitustarjouksen.
  5. Alle­kir­joi­tam­me kaup­pa­so­pi­muk­sen etä­nä ja tilaam­me auton sinul­le. Tyy­pil­li­nen toi­mi­tusai­ka vaih­te­lee yhdes­tä kol­meen kuu­kau­teen. Vaih­toau­ton toi­mi­tam­me tar­vit­taes­sa kotio­vel­le­si asti.