Yritysmyyntimme palvelee yrityksesi autotarpeissa. Meiltä löydät sekä Kian että Mitsubishin laajat mallistot.

Turun Auto-Center Oy

Ota mei­hin yhteyt­tä niin ker­rom­me sinul­le lisää uusim­mis­ta mal­leis­tam­me, eduis­ta, huol­lois­ta sekä rahoitusvaihtoehdoista. 

Haluam­me pal­vel­la sinua par­hai­ten! Kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­tam­me löy­dät var­mas­ti sopi­van auton yri­tyk­se­si tarpeisiin.

Täs­tä löy­dät Kia mallistomme.

Miksi Kia yrityksellesi?

Täs­sä esimerkkejä:

 • Edul­li­nen
 • Pit­kä takuu
 • Toi­mi­vat huoltopalvelut
 • Ilmas­to­ys­tä­väl­li­nen
 • Neli­ve­to
 • Myös 7-paik­kai­sia malleja
 • Kat­ta­vat lisävarusteet
 • Tren­di­käs

  Kattava valikoima

  Kun kilo­met­re­jä ker­tyy, on erit­täin tär­keä asia, että auto ei kulu­ta lii­kaa. Kia vali­koi­mas­ta löy­tyy­kin niin säh­kö-, hybri­di- kuin lataus­hy­bri­di­mal­le­ja­kin. Mal­lis­tos­ta löy­tyy tie­tys­ti sil­ti edel­leen myös perin­tei­siä ben­sii­ni- ja die­sel­mal­le­ja, joten meil­lä on tar­jo­ta jota­kin joka tarpeeseen.

  Täs­tä pää­set tutus­tu­maan tule­viin ladat­ta­viin hybri­di autoihin. 

  Hyvät varusteet

  Kiat ovat aina hyvin­va­rus­tel­tu­ja, mut­ta myös vapaa­va­lin­tai­sia lisä­va­rus­tei­tä löy­tyy joka tarpeeseen.

  Täs­tä pää­set tutus­tu­maan laa­duk­kai­siin ja kes­tä­viin lisävarusteisiimme.

  Mitsubishi

  Täs­sä esimerkkejä:

  • Kes­tä­vä
  • Neli­ve­to
  • Kat­ta­va takuu
  • Jous­ta­va ja kat­ta­va huoltopalvelu
  • Moni­puo­li­nen
  • Saa myös 7-paikkaisena
  • Kat­ta­vat lisävarusteet
  • Tila­va sisältä
  • Iso tava­ra­ti­la
  • Uljas ulko­muo­to
  • Huo­mioi­tu myös vaa­ti­vat olosuhteet

    Mitshubishin laaja valikoima

    Uudis­tu­nut hybri­di­ku­nin­gas Out­lan­der PHEV tule ja tutus­tu.  Kes­to­suo­sik­ki ASX, Eclip­se Cross ja Out­lan­der toi­mi­vat niin kau­pun­gis­sa kuin vaa­ti­vam­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa. Vai onko mie­les­sä­si lava-auto? Uusi L200 tuo sinul­le usko­mat­to­man ja hyvän ajo­ko­ke­muk­sen. L200 sel­viy­tyy ras­kais­ta­kin taa­kois­ta ja han­ka­lis­ta­kin olosuhteista! 

    Täs­tä pää­set tutus­tu­maan Mitshu­bis­hin hin­nas­toon ja esitteisiin.

    Lisävarusteet

    Mitshu­bis­hi-mal­lei­hin saat laa­duk­kaat ja kes­tä­vät lisä­va­rus­teet, jot­ka toi­mi­vat myös
    Suo­men sää­olo­suh­teis­sa. Lisä­va­rus­teet tuo­vat autoo­si ajo­mu­ka­vuut­ta ja turvallisuutta.

    Täs­tä pää­set tutus­tu­maan huo­lel­la suun­ni­tel­tui­hin lisävarusteisiin.

    Referenssit

    Rai­sion auto­kou­lus­sa aje­taan kaik­ki B-ajo­kor­tin ajo­tun­nit Kial­la autoil­la. He ovat olleet erit­täin tyy­ty­väi­siä valin­taan­sa. Ensi vuon­na hei­dän Kia-vali­koi­man­sa on vie­lä laajempi.

    Asiantunteva yritysmyyntitiimimme on täällä valmiina palvelemaan sinua. Ota yhteyttä!

    Jätä yhteydenottopyyntö

    4 + 10 =

    Turun Auto-Center Oy

    Tam­mi­mäen­ka­tu 2
    20320 Rai­sio

    Yritysmyynti

    puh. 0207 810 766

    Aukioloajat

    Avoin­na Ma - Pe 10:00-18:00