Varautuminen koronavirukseen

Otam­me koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vaka­vas­ti ja haluam­me toi­mia hen­ki­lö­kun­tam­me sekä asiak­kai­dem­me par­haak­si, jot­ta meil­lä on tur­val­lis­ta asioi­da myös jatkossa. 

Kaik­kiin tiloi­him­me on han­kit­tu käsi­de­sin­fioin­tiai­net­ta hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kai­den käyt­töön. Desin­fioim­me pin­nat asiak­kail­le tar­koi­te­tuis­ta oles­ke­lu­ti­lois­tam­me päivittäin.

Haluam­me teh­dä koea­jos­ta­si mah­dol­li­sim­man tur­val­li­sen pyyh­ki­mäl­lä aina auton kos­ke­tus­pin­nat desin­fioin­tiai­neel­la ennen ajol­le lähtöä.

Pyy­däm­me sekä hen­ki­lö­kun­taam­me, että asiak­kai­tam­me jää­mään kotiin, mikä­li ilme­nee mitä tahan­sa fluns­san oirei­ta. Tapaa­mis- tai huol­toa­jan vaih­ta­mi­nen myö­hem­mäl­le ajan­koh­dal­le onnis­tuu aina.

Seu­raam­me THL:n ohjeis­tuk­sia päi­vit­täin ja toi­mim­me nii­den mukaisesti.

Uudet autot Kia

Uudet autot Mitsubishi

Vaihtoautot

Automyynti

Antton Koskela

Myyn­ti­pääl­lik­kö

antton.koskela@
turunautocenter.fi
 040 7232 114

 

Lauri Auranen

Auto­myy­jä

lauri.auranen@
turunautocenter.fi
 040 6555 176

 

Joni Lindberg

Auto­myy­jä

joni.lindberg@
turunautocenter.fi
 040 5796 921

 

Niko Savinen

Vaih­toau­to­pääl­lik­kö

niko.savinen@
turunautocenter.fi
040 6101 914

 

Yhteystiedot

Turun Auto-Center Oy

Tam­mi­mäen­ka­tu 2
20320 Rai­sio

Aukioloajat

Myyn­ti: Ma - Pe 9:00 - 18:00
La 10:00 - 15:00

Huol­to: Ma - Pe 7:30-17:00

 

Ota yhteyttä

Myyn­ti 0207 810 761
Huol­to 0207 810 765
info@turunautocenter.fi

Hin­ta puhe­luil­le 0201-, 02033-, 0204-, 0205- ja 0207 -alkui­set nume­rot *) 8,4 snt/min 8,4 snt/min 2.5.2017 Hin­nat 1.5.2017 alkaen.

Kia & Mitsubishi Auto-Center Turku

4,2 57 reviews

 • Hyvä paik­ka
  Juha Pen­ti­käi­nen ★★★★★ kulu­neel­la viikolla
 • Asian­tun­te­mus­ta, hyvä vali­koi­ma käy­te­tyis­tä autois­ta, sekä omis­ta että muis­ta mer­keis­tä. Asial­li­nen suh­tau­tu­mi­nen … More asiak­kai­siin, ystä­väl­li­nen palvelu.
  Lot­har Mallon ★★★★★ 8 months ago
 • Ystä­väl­li­nen pal­ve­lu, tila­va lii­ke­ti­la, asiak­kail­la ei jär­ke­vää odo­tus tilaa käy­tös­sä. Nimi har­haan­joh­ta­va, … More sil­lä sijait­see toi­ses­sa kaupungissa.
  Mika Salin ★★★★ 4 kuu­kaut­ta sitten
 • Asial­li­nen ja hyvä pal­ve­lu, jota var­mas­ti kuvaa par­hai­ten se, että auto­kau­pat tuli tehtyä.
  Pir­jo Stenman ★★★★ 4 kuu­kaut­ta sitten

Jätä Google-arvos­te­lusi tästä