Koko mal­lis­toon huo­let­to­muus vakio­na!

Nyt on hyvä het­ki tutus­tua koko Kia-mal­lis­toon, sil­lä tar­joam­me rahoi­tuk­sen jopa ilman käsi­ra­haa ja huo­len­pi­to­so­pi­muk­sen veloi­tuk­set­ta 24 kuu­kau­den ajak­si kaik­kiin Kia-mal­lei­hin, tie­ten­kin 7 vuo­den tai 150 000 km takuul­la.

Huo­len­pi­to­so­pi­mus 2 V/24 kk/20 tkm. Sopi­mus päät­tyy kun joko ajo­mää­rä tai aika­ra­ja tulee täy­teen. Sopi­muk­seen voi teh­dä päät­ty­mi­sen jäl­keen jat­ko­so­pi­muk­sen huo­len­pi­to­so­pi­muk­sen nor­maa­li­hin­nal­la.

Edun arvo 700-1300 €

Tar­jous voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Vain uusiin tilauk­siin.

Kysy lisää myy­jäl­tä!