Kia Niro Hybrid Edition 1,6 GDI DCT Hybrid

Rajattuun erään 0% + kulut!

Nyt 29.990€ tai 275€/kk

Sisäl­tää toi­mi­tus­ku­lut

Tär­keim­mät omi­nai­suu­det
Auto­maat­ti­nen hätä­jar­ru­tus­jär­jes­tel­mä jalan­kul­ki­jan tun­nis­tuk­sel­la
Bi-Kse­non-ajo­va­lot
Auto­maat­ti­ses­ti him­men­ty­vä taus­ta­pei­li
Istui­mien puo­li­nah­ka­ver­hoi­lu
Mukau­tu­va vakio­no­peu­den­sää­din
Peruu­tus­ka­me­ra
Pysä­köin­ti­tut­kat edes­sä ja taka­na
8” -kos­ke­tus­vä­ri­näyt­tö
Navi­goin­ti­jär­jes­tel­mä
JBL äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä
Android Auto-yhteen­so­pi­vuus
Apple CarPlay -yhteen­so­pi­vuus
Säh­kö­sää­töi­nen kul­jet­ta­jan istuin
Läm­mi­tet­tä­vät takais­tui­met reu­na­pai­koil­la

Edi­tion-Busi­ness Pack:
Kuol­leen­kul­man val­von­ta­jär­jes­tel­mä
Ris­teä­vän lii­ken­teen varoi­tus­jär­jes­tel­mä (peruu­tet­taes­sa)
LED ajo­va­lot
Lan­ga­ton mat­ka­pu­he­li­men lataus
Smart key-avai­me­ton jär­jes­tel­mä

Hin­nat sisäl­tä­vät asen­nuk­sen ja ALV:n
914,83 €

Klik­kaa autoa pääs­täk­se­si tar­kem­piin tie­toi­hin!

*Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Kia Niro Hybrid Edi­tion, hin­ta 29 990,00 €, käsi­ra­ha 3 059,00 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 275,46 €, luo­ton mää­rä yht. 27 780,05 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 249,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 12 236,02 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 0 %, perus­ta­mis­mak­sun 249,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 969,00 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 31 559,05 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 0,98 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki.