Kia Sto­nic

Tämä auto on suun­ni­tel­tu kul­jet­ta­jil­le, jot­ka halua­vat elää aktii­vi­ses­ti,
rik­koa rajo­ja ja naut­tia seik­kai­luis­ta. Kia Sto­nic on rai­kas ja kaa­voi­hin
kan­gis­tu­ma­ton cros­so­ver-mal­li. Kia Sto­nicis­sa on vir­ta­vii­vai­nen
ja tyy­li­käs kori, urhei­lul­li­nen ja kom­pak­ti muo­toi­lu sekä lois­ta­va
ajet­ta­vuus ja tehok­kuus. Se on suun­ni­tel­tu autoi­li­joil­le, jot­ka
vaa­ti­vat elä­mäl­tään enem­män.

Luok­kan­sa myy­dyin cros­so­ver!

Huolettomuus vakiona

Nyt Kia-mal­lis­toon huo­len­pi­to­so­pi­mus 0 €/24 kk, rahoi­tuk­sen käsi­ra­ha jopa 0 € ja teh­das­ta­kuu 7 vuot­ta.
Varaa koea­jo ja kysy lisää myy­jäl­tä! Saa­ta­vil­la myös edul­li­nen rahoi­tus.

Nämä autot nope­aan toi­mi­tuk­seen!

Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta auton tar­kem­piin tie­toi­hin!