Nyt vielä nopeaan toimitukseen!
Kia XCeed 1,6 GDI Plug-In Hybrid EX DCT

Vähennä polttoaineen kulutusta - sähköllä jopa 50 km!

  • 32 980€ tai 239€/kk
  • Jou­lu­kuun etusi yli 3 100 €

Rahoi­tus­las­kel­ma: Kia XCeed 1,6 GDI Plug-In Hybrid EX DCT hin­ta 32 980 € (sis. toim. kulut), käsi­ra­ha 6550 €, sopi­musai­ka 72 kk, kuu­kausie­rä 238,61 €, luo­ton mää­rä yht. 26 720€ (sis. perus­ta­mis­mak­sun 290 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 13 192 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 1,95 %, perus­ta­mis­mak­sun 290 € ja käsit­te­ly­ku­lun 15 €/kk. Luot­to­kus­tan­nuk­set yht. 3718,64 €, luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 30 438,64€ ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 3,14 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki. Kuvan auto eri­kois­va­rus­tein. Tar­jous edel­lyt­tää auton rekis­te­röin­tiä vuo­den 2021 aikana.