Mitsubishi Outlander Intense etuveto automaatti

2 kpl erä - Nyt vain 29.990€ tai 299€/kk

(hin­ta ei sisäl­lä toi­mi­tus­ku­lu­ja tai metal­li­vä­riä)

Etusi 3.500€

Intense

 • Ben­sii­ni 
 •  Auto­maat­ti 
 •  150 hv 
 •  Etu­ve­to 
 •  5-paik­kai­nen

Tär­keim­mät varus­teet

 • Etu­tör­mäys­va­roi­tin jalan­kul­ki­jan tun­nis­tuk­sel­la
 • 18” kevyt­me­tal­li­van­teet 225 / 55 R18 -ren­kaat
 • LED-ajo­va­lot auto­maat­ti­sel­la kor­keu­den­sää­döl­lä
 • LED-Sumu­va­lot edes­sä
 • Kan­gas­ver­hoi­lu
 • Auto­maat­ti­nen kak­sia­lueil­mas­toin­ti
 • KOS - äly­käs avai­me­ton kes­kus­lu­ki­tus ja käyn­nis­tys
 • Läm­mi­tet­tä­vä ohjaus­pyö­rä
 • Peruu­tus­ka­me­ra
 • Vakio­no­peu­den­sää­din, käyt­tö­kyt­ki­met ohjaus­pyö­räs­sä
 • 8″ Smartp­ho­ne Display Audio-jär­jes­tel­mä kos­ke­tus­vä­ri­näy­töl­lä
 • Apple CarPlay ja Android Auto -lii­tet­tä­vyys
Klik­kaa täs­tä auton tar­kem­piin tie­toi­hin!

Klik­kaa täs­tä auton tar­kem­piin tie­toi­hin!


*Ker­ta­luo­ton rahoi­tuse­si­merk­ki: Mitshu­bis­hi out­lan­der PHEV, hin­ta 29 990,00 €, käsi­ra­ha 3 059,00 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 299,00 €, luo­ton mää­rä yht. 27 760,00 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 229,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 10 852,00 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 2,95 %, perus­ta­mis­mak­sun 229,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 4 549,69 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 35 139,69 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 3,96 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki.