Suo­men edul­li­sin auto­maat­ti!

2 kpl erä - Space Star automaatteja 12.990€ tai 179€/kk

(hin­ta ei sisäl­lä toi­mi­tus­ku­lu­ja tai metal­li­vä­riä)

Klik­kaa kuvas­ta tar­kem­piin auton tie­toi­hin!
Klik­kaa kuvas­ta tar­kem­piin auton tie­toi­hin!

Etusi 2.000€

*Ker­ta­luo­ton rahoitusesimerkki:Mitsubishi Space Star Auto­maat­ti, hin­ta 12 990,00 €, käsi­ra­ha 0 €, sopi­musai­ka 60 kk, kuu­kausie­rä 179,00 €, luo­ton mää­rä yht. 13 819,00 € (sis. perus­ta­mis­mak­sun 229,00 €), vii­mei­nen suu­rem­pi erä 5 402,00 €. Kuu­kausie­rä sisäl­tää koron 2,95 %, perus­ta­mis­mak­sun 229,00 € ja käsit­te­ly­ku­lun 12,00 €/kk. Luot­to­kus­tan­nuk­set yht. 2 379,46 €, luo­ton ja luot­to­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 15 969,46 €, todel­li­nen luot­to­hin­ta 15 969,46 € ja todel­li­nen vuo­si­kor­ko 5,05 %. Edel­lyt­tää hyväk­sy­tyn luot­to­pää­tök­sen ja kas­ko­va­kuu­tuk­sen. Pal­ve­lun tuot­taa San­tan­der Con­su­mer Finance Oy, Ris­to Rytin tie 33, 00570 Hel­sin­ki.